Tags

, ,

De Vegetarische Bode art nouveau symbolisme omslag ontwerp J.J.H. van Haagen 1907

Soms val je als verzamelaar met je neus in de boter! Bij deze aankoop is dat zeker het geval. Ik kocht het boekje een paar dagen geleden op Marktplaats en vandaag viel het op de deurmat. Tot mijn verrassing vond ik binnenin een interessante beschrijving van het intrigerende omslagontwerp…

De Vegetarische Bode was het verenigingsblad van de Nederlandsche Vegetariërsbond (NVB), die is opgericht in 1894. Dit is het januari-februari nummer uit 1907 (10e jaargang) en het allereerste nummer met deze fraaie symbolistische omslag! De redactie heeft daarom een pagina gewijd aan het omslagontwerp, dat aanvankelijk was bedoeld voor een affiche van de NVB.

Voorin het blad lezen we:

Een nieuw kleed

Vrienden! Negen jaar lang, van z’n allereersten bestaan af, hebben we onze Bode gezien in hetzelfde, hoogst eenvoudige groene kleed. De kas kon nooit veel lijden, en dan nog vonden we ging inhoud boven omhulsel.

De met den 2en prijs bekroonde propaganda-plaat, motto “Bloemendaal”, bracht ons op een ideetje. “Die zou nu juist geschikt zijn voor onze Bode,” zeiden we tegen tegen elkaar, en zie, de Bond was gul genoeg om te zeggen “dan tracteren wij daarop”. Een attentie dus van den Bond aan z’n orgaan, dit nieuwe artistieke gewaad, waarin de Bode tans tot U komt.

Wij hopen dat de lezers ermee ingenomen zullen zijn en het de propaganda zal ten goede komen, en geven ten slotte den ontwerper J.J.H. van Haagen het woord voor een naderen uitleg voor zover die nodig mocht zijn:

De vegetarische idee wordt verpersoonlijkt in de vrouw, draagster van de fakkels der Menschelijkheid en Beschaving, die geplaatst is op een adelaar, symboliseerend het opwaarts strevende, het verheffende van het Vegetarisme.

Onder zijne uitgestrekte vleugelen zijn gezeten de jonge moeder, als symbool van het geluk in zijn zuiverste en schoonste uiting, en de jonge man als beeld van gezondheid en arbeid.

Tot zover de oorspronkelijke uitleg bij dit deze fraaie omslag. Zelf vind ik ook de geometrische randversiering, die doet denken aan batikwerk van rond 1900, erg mooi. Mocht u meer weten over de ontwerper J.J.H. van Haagen laat het mij dan weten!